Teatral Byvandring

TEATRAL BYVANDRING

- Scenekraft inntar Haugesunds gater!

Foto: Haakon Nordvik

KAN GJØRES PÅ BESTILLING!

Foto: Kim Edgar Bachel

TEATRAL VANDRING – EN SAMLINGSREISE FRA HARALD HÅRFAGRE TIL HARALD V


Til Rikssamlingsjubileet i juni 2022 laget Scenekraft en spesialversjon av Teatral Byvandring, der samlingen(e) av Norge var tema.


Denne forestillingen planlegges satt opp igjen våren 2023!  


Samlingen av et land er aldri en fullført prosess. Verken norgeshistorien eller verdenshistorien har noen ende, men er dynamisk og i konstant endring. Scenekraft forteller i «Teatral Byvandring - Rikssamling!" historien om samlingen av Norge i spennet mellom dramatisering og faktabasert formidling. Omdreiningspunktet er spørsmålet om hva det er som samler et land. Hva er Norge samlet om i dag?


Historiker Sverre Meling står for formidling av historie og refleksjoner om samlingsprosessene Norge har gjennomgått, mens Scenekraft fremfører tekster hentet fra Snorre Sturlasson, Henrik Ibsen, Petter Dass, Axel Sandemose, samt sagn, dikt og store taler som betyr noe for hvordan vi kan forstå samlingen av Norge.


Bli med på vår vandring i området ved rikssamlingsmonumentet Haraldsstøtta - i en historisk refleksjon omkring Norge - fra nasjonens tilblivelse til landet vi er i dag.


Forestillingen er støttet av Rikssamlingsjubileet, Rogaland fylkeskommune, Haugesund kommune og Fond for utøvende kunstnere.


Vandringens varighet er ca. 90 min.


Medvirkende:
Sverre Meling jr.
Håkon Karoliussen
Nina Sele
Marco Thomas


TEATRAL BYVANDRING – RIKSSAMLING!

 

I en spesialversjon av Teatral Byvandring skal Scenekraft på sin måte markere Rikssamlingsjubileet 2022!

 

Samlingen av et land er aldri en fullført prosess. Verken norgeshistorien eller verdenshistorien har noen ende, men er dynamisk og i konstant endring. Scenekraft forteller i «Teatral Byvandring - Rikssamling!" historien om samlingen av Norge i spennet mellom dramatisering og faktabasert formidling. Omdreiningspunktet er spørsmålet om hva det er som samler et land. Hva er Norge samlet om i dag?

 

Historiker Sverre Meling står for formidling av historie og refleksjoner om samlingsprosessene Norge har gjennomgått, mens Scenekraft fremfører tekster hentet fra Snorre Sturlasson, Bjørnstjerne Bjørnson, Petter Dass, Axel Sandemose, samt sagn, dikt og store taler som betyr noen for hvordan vi kan forstå samlingen av Norge.

 

Bli med på vår vandring i området ved rikssamlingsmonumentet Haraldsstøtta - i en historisk refleksjon omkring Norge - fra nasjonens tilblivelse til landet vi er i dag.


 

«Teatral Byvandring – Rikssamling!» produseres av Scenekraft i samarbeid med Rikssamlingsjubileet, og er støttet av Rogaland fylkeskommune, Haugesund kommune og Fond for utøvende kunstnere. Et utdrag fra forestillingen vil vises under Rikssamlingsjubileet 11-12. juni 2022.


Vandringens varighet er ca. 80 min.

 

 

Medvirkende:

Sverre Meling jr.

Håkon Karoliussen

Nina Sele

Marco Thomas


TEATRAL BYVANDRING – REDERVILLAER


Scenekraft inviterer til byvandring med arkitekturen i nordre del av sentrum som utgangspunkt!


Her har sjøfartsvirksomheten satt tydelige spor på mange av byggenes utforming. Vi vil gjennom vandringen anskueliggjøre hvilken betydning skipsredere har hatt for utformingen av byrom og arkitektur med utgangspunkt i hver enkelt sin rolle i utviklingen av skipsfarten og deres personlige historie.


Scenekraft samarbeider igjen med historiker Sverre Meling jr., som har skrevet mange tekster om disse historiske byggene. Scenekraft vil bidra med ulike scener som reflekterer Melings fortellinger. Noen tekster er fra tidligere forestillinger, men det vil hentes inn til repertoaret relevante scener fra klassiske verk og skrifter.


Publikum møter opp i Byparken, og historiker Sverre Meling jr. leder vandringen inn i gatene i parkens umiddelbare nærhet. Vi skal innom syv stoppesteder før vi avslutter med en liten «hagefest» i Øvregaten 226.


Vandringen har plass til 50 deltakere per vandring.


Vandringens varighet er ca. 90 min. 


Medvirkende:

 

Nina Sele

Håkon Karoliussen

Sverre Meling jr.


Tusen takk til Torleif og Mette Lothe, Per Velde AS og Klubselskabet Den Beste Hensigt som lar oss komme innom sine eiendommer på vandringen.


Teatral Byvandring - Redervillaer er produsert av Scenekraft og er støttet av Rogaland fylkeskommune.
Scenekraft mottar støtte fra Haugesund Sparebank og Haugesund kommune.


Teatral Byvandring - Redervillaer hadde premiere 28. august 2021. 
TEATRAL BYVANDRING - HAUGESUND I KRIG

 

Opplev Haugesunds krigshistorie på en byvandring utenom det vanlige!

 

På en annerledes byvandring vil profesjonelle skuespillere ta deg med på en rute der vi er innom unike steder knyttet til vår krigshistorie, og introdusere deg for karakterer som levde i Haugesund i krigstid.

 

Teatral Byvandring varer ca. en times tid og starter i Rabinowitzparken i Salhusveien. Ruten går så oppover Bjørgvinsgate, innom Henrik Ibsensgate og til Jonas Lies gate, før vi vandrer til sentrum og Rådhusplassen. Vi avslutter i Øvregaten, ved glassblåserverkstedet Formbar, der det blir mulighet til å ta turen inn og se på lokalprodusert glasskunst.

 

Blant karakterene vi møter på ruta er forretningsmannen Moritz Rabinowitz som ble tatt av Gestapo i 1942. Vi drar innom de kvinnelige rederne Brummenæs og Torgersen som mistet mange av skipene sine under begge verdenskrigene. Vi møter vi den hjemvendte krigsseileren, tydelig traumatisert av krigshandlingene. Vi blir vitne til at den utstasjonerte tyske offiseren og den unge jenta finner hverandre, og må ta konsekvensene av dette.

Vandringen varer ca. 80 minutter. 

 

Opplev en bit av Haugesunds historie på en ny måte!

 

 

Medvirkende:

 

Nina Sele

Håkon Karoliussen

Lars Henrik Aarnes

Elsa Aanensen

Jenny Larsen

Clara Fischer

 

Teatral Byvandring - Haugesund i krig hadde premiere 20. juni 2018.

 

 

 

 

TEATRAL BYVANDRING - HANDELSBYEN HAUGESUND

 

Scenekrafts nye byvandring ser denne gang på byens handel fra et historisk og et moderne perspektiv. Vi er innom flere aspekter av handelsvirksomheten. Relevante temaer er fiskeri, sjøfart, kleskonfeksjon, gründervirksomhet og moderne teknologi. Vi møter både bedriftslederen og arbeideren. Kanskje vi våger oss en tur innom byens mer lysskye virksomheter også ...

 

Vandringen vår starter ved paviljongen i Byparken og foregår i nordre del av sentrum. Etter Byparken går vi nedenom byens fødested, før vi går inn i Rederiforeningen og opplever møter med skipsredere her. Vi møter sildearbeidere på kaien og stopper under Risøy bro, før vi går tilbake nordover til Torgbakken. Vi ender opp i butikklokalet til byens ferskeste klesgründer André Ernst Grønås/Ernst by Ernst.

Vandringen er varer ca. 85 minutter.

 

Bli med på en liten tidsvandring gjennom Haugesunds handelshistorie!

 

 

Medvirkende:

 

Nina Sele

Håkon Karoliussen

Lars Henrik Aarnes

Elsa Aanensen

Sverre Meling jr.

 

 

Teatral Byvandring - Handelsbyen Haugesund hadde premiere 22. august 2018.

 

 

Teatral Byvandring er produsert av Scenekraft og støttet av Haugesund kommune, Rogaland Fylkeskommune, Fond for utøvende kunstnere og Fond for frilansere.

 

Direktør Mads Ramstad ved Karmsund Folkemuseum har stått for god veiledning. 

 

Foto: Haakon Nordvik