Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes og Åkra Sparebank var sammen med Haugesund Sparebank hovedsponsor for Scenekrafts 2010-produksjon “Havet har meg”. Dette hadde mye å si for gjennomføringen av prosjektet om Karmøy-fiskerne i Amerika. Vi håper å knytte banken til oss igjen ved en senere anledning.

Skudenes & Aakra Sparebank ble etablert i 1876 og er med det en av mange sparebanker rundt om i landet som ble opprettet i siste halvdel av 1800 tallet. På Karmøy ble det opprettet 5 sparebanker fra Skudeneshavn i sør til Avaldsnes/Torvastad i nord. Skudenes & Aakra Sparebank startet sin bankvirksomhet i Åkrehamn hvor hovedkontoret fremdeles befinner seg.

Banken har gjennom mange år hatt stor vekst og har i dag avdelingskontorer i Skudeneshavn, Vedavågen, Kopervik og Avaldsnes. Samtlige av bankens avdelingskontorer er opprettet som såkalte fullservicekontorer, dvs. at alle kontorene er utstyrt med kasse, bankboks/nattsafe, minibank og valutatjenester.

Stabile og gode resultater gjennom mange år har ført til at Skudenes & Aakra Sparebank har kunnet være en stor bidragsyter til lokale lag og foreninger innen både idrett, kultur og humanitære organisasjoner i kommunen. I 2010 ble det utbetalt nærmere 5 mill. kroner i gaver til allmennyttige formål og sponsorstøtte til ulike lag og foreninger, deriblandt Scenekraft.

(Klikk her for å besøke hjemmeside!)